Cirkulær Økonomi


Cirkulær Økonomi

Den disciplin, som fokuserer på design, udvikling, drift, fornyelse og nedlukning af industrielle anlæg som økologiske systemer, med fokus på optimering af ressourceeffektiviteten.

Cirkulær økonomi: Youtube

Miljøstyrelsen

Cirkulær økonomi: Facebook

Apple lancerer abonnementsordning direkte hos dem fremfor køb inkl. tilbagetagning og videresalg. Er cirkulær økonomi blevet mainstream? Vil det rykke forbrugerne og branchen? Hvad tror I?

Posted by Cirkulær økonomi on 19. september 2015

Carlsberg Circular Community: Slideshare

Sustainia Klima workshop Maj 2015

Carlsberg Circular Community - Sustainia Klima workshop Maj 2015 from Simon Boas

Cirkulær økonomi: Twitter

Cirkulær økonomi: Pinterest

Rethink Business

Region Midtjylland har igangsat Rethink Business – Design for Disassembly for at skabe grøn innovation og vækst i regionen. I projektet er nu 10 virksomheder i gang med at udvælge et projekt, som de hen over efteråret vil arbejde videre med inden for udvikling af produkter og grønne forretningsmodeller med udgangspunkt i Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Design for Disassembly løber fra midten af april 2015 og et år frem.

Har du problemer med at se kortet? Klik for at se kortet på ny side.